Tagged: autònoms

Autònoms: mesures de suport

Pera treballadors per compte propi o autònoms que hagin vist suspeses les seves activitats de manera forçada o quan la seva facturació en el mes que sol·licita la prestació es vegi reduïda al menys,...